SVEČIO ATMINTINĖ

Atvykimo laikas nuo 15 val.
Išvykimo laikas iki 12 val.
Ramybės laikas nuo 22 val. iki 8 val.
(Atvykimo/išvykimo laikas gali būti derinamas)


VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Svečiai privalo:

1.Rezervuojant Sodybą, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas.

2. Prieš išvykstant iš sodybos perduoti nuomotas patalpas tvarkingas, dalyvauti perduodant išnuomotas patalpas sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Paliekant netvarkingas patalpas, sutvarkymo mokestis – 20 Eur. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto perduodant patalpas.

3. Atsakingai ir saugiai elgtis, užtikrinti kartu atvykusių asmenų saugumą ir tinkamą elgesį. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią svečio ar su juo atvykusių asmenų patirtą žalą.

4. Saugoti bei tausoti sodybos turtą, laikytis saugos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Už padarytą materialinę žalą svečiai atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei nuostolius ar žalą padaro svečių nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai (rūpintojai).

5. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys.

6. Svečiams ar jų vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir pramogų sąlygas, sodybos šeimininkai už tai neatsako.

7. Svečiai įsipareigoja kartu atvykusius asmenis supažindinti su išvardintomis sodybos vidaus tvarkos taisyklėmis bei atsako už jų elgesį ir padarytą materialinę žalą.   

8. Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija.


Sodyboje draudžiama:

1. Rūkyti patalpose. Už rūkymą bauda 200€.

2. Triukšmauti, leisti lauke muziką po 22 val;

3. Šiukšlinti sodybos teritorijoje

4. Gadinti, naikinti, laužyti, teršti sodyboje esantį turtą

5. Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius, šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti fejerverkus ar petardas.

6. Į sodybą atsivežti ar joje naudoti ginklus, aplinkai ir žmonėms pavojingas medžiagas;

7. Be sodybos šeimininkų leidimo atvykti didesniam skaičiui žmonių, nei aptarta sutartyje;

8. Atsivežti gyvūnus be sodybos šeimininkų sutikimo.

9. Be šeimininkų ar jų igalioto asmens leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių.

10. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes ir kitą patalpų inventorių.


Svečių atsakomybė:

1. Svečiai materialiai atsako už visą jų ir su jais atvykusių asmenų bei gyvūnų sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą.

2. Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.

3. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako.


PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

Svečiai privalo:

1. Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros.

2. Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.

3. Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą.

4. Malkas laikyti saugiu atstumu nuo atviros ugnies.

5. Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis.

6. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies (nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies).

7. Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti.

8. Vaikams maudytis, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais.

9. Elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei.

10. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį.

11. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.

12. Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkai už tai neatsako.

13. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, pirtyje, maudantis ežere, pavėsinėje ir kitose vietose atsakingi patys svečiai.

14. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.

15. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą.

16. Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.

Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra Svečių namo svetainėje/virtuvėje.